Stránka SAUNY je v přípravě. Spuštění saunování předpokládáme od února 2022

Provozní doba sauny:

pondělí až pátek 12:00 - 22:00, sobota, neděle 09:00 - 22:00

Pro vstup do sauny je nutné si zakoupit RFID čip, kterým se budete do sauny pouštět pomocí automatického vrátného. Pokud již vlastníte RFID čip JABLOTRON, stačí nám předat jeho výrobní číslo a nemusíte si kupovat nový. Pro zakoupení čipu kontaktujte správcovou Lenku Pažourkovou tel. 773 030 311

Ve stejném čase nelze rezervovat a nahřívat obě sauny součaně! Důvodem je možné překročení kapacity 6osob schválené hygienou a překročení jmenovitého příkonu na hlavním jističi budovy.

V kalendáři se zaregistrujete a vytvářejte rezervace sauny. Rezervujte na daný čas vždy jen jednu saunu!

120 minut MALÁ

malá sauna maximálně 4 osoby

300 Kč

120 minut VELKÁ

velká sauna maximálně 6 osob

350 Kč

Návštěvní řád sauny v budově sportovního zázemí Rudíkov č.p. 315

Článek 1 - Vstup do sauny

 1. Používání sauny je dovoleno pouze po předchozí elektronické rezervaci na webových stránkách www.fk.rudikov.cz/sauna a pomocí platného přístupového RFID čipu, který si návštěvník zakoupí na recepci u správcové budovy paní Lenky Pažourkové. Vstupem do prostoru sauny je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a dbát pokynů správcové paní Lenky Pažourkové. Sauna je roztápěna na první objednávku v předstihu, na základě elektronické rezervace.
 2. Dětem mladších 12-ti let je přístup do sauny dovolen jen s doprovodem dospělé osoby.
 3. V průběhu vlastní lázně, od odchodu ze šatny do ukončení celé procedury včetně pobytu v odpočívárně je návštěvník nahý.
 4. Přístup do sauny je umožněn pouze osobě, která provedla elektronickou rezervaci a tuto osobu smí doprovázet maximálně 5 osob. Rezervaci je nutné provést pouze pomocí elektronického rezervačního systému na webových stránkách www.fk.rudikov.cz/sauna V případě, že se klient nedostaví na rezervovanou hodinu včas, je obsluha sauny oprávněna nabídnout tato rezervovaná místa dalším zájemcům. Zároveň v případě, že se klient dostaví na rezervovanou hodinu pozdě, je obsluha sauny oprávněna neumožnit tomuto klientovi, vzhledem k dalším rezervacím, návštěvu sauny v pozdějším čase.
 5. Zákaz vstupu do sauny a dalších prostor areálu:
  • osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům,
  • osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácností, v nichž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován,
  • osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog,
  • zvířatům.
 6. Lázeň v sauně je doporučena především zdravým osobám. Každý návštěvník ji podniká na vlastní zodpovědnost. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.
 7. Správný postup lázně je uveden v desateru sauny.

Článek 2 - Práva a povinnosti návštěvníků

 1. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení sauny a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.
 2. Každý návštěvník je povinen se umýt mýdlem a řádně osprchovat před vstupem do sauny.
 3. Oblečení včetně obuvi jsou návštěvníci povinni ukládat v uzamykatelných šatních skříních.
 4. Za peníze a cenné předměty provozovatel neručí při jejich ztrátě. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat v recepci.
 5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení prostoru sauny a celého areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.
 6. Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit v recepci u správcové budovy paní Lenky Pažourkové, mailem na ubytko@rudikov.cz nebo přímo u provozovatele FK Rudíkov, z.s.
 7. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích sauny, odpočívárny a šatny používá k podložení těla prostěradlo, které si každý klient odebere z připraveného boxu v prostoru šatny. Pro utření tělo po osprchování si každý klient odebere ručník připravený v boxu v prostoru šatny. Případně si může donést vlastní čistý saunovací kilt a ručník. Po skončení saunování odloží zapůjčené prostěradlo a ručník do připraveného boxu na použité prádlo.
 8. Po skončení saunování provede rezervující závěrečné setření vody na podlaze ochlazovny připravenou stěrkou na zem.

Článek 3 - Zakázané činnosti v prostoru sauny

 1. chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek
 2. rušit klid ostatních návštěvníků
 3. volat o pomoc bez příčiny
 4. znečišťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.
 5. kouřit v celém areálu
 6. konzumovat potraviny a nápoje mimo k tomu účelu vyhrazená místa-prostor nápojové kuchyňky
 7. vstupovat do sauny a odpočívárny se žvýkačkou
 8. vnášet do areálu skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 9. vodit do areálu psy nebo jiná zvířata
 10. používat jakékoliv holící přístroje

Článek 4 - Vyloučení z návštěvy areálu

 1. Z areálu bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Policii ČR.

Vypracoval: Zdeněk Souček, člen FK Rudíkov, z.s.

Schválil: Josef Pažourek, předseda FK Rudíkov, z.s.

apartmány U Hřiště

Rudíkov 315, okr. Třebíč, Kraj Vysočina

FK Rudíkov, z.s. Rudíkov 2, 675 05

GPS: 49.2892367N, 15.9518175E

773 030 311

ubytko@rudikov.cz